Beskyttelse av barn og unge

Barn på flaskefabrikk
På Filippinene står skolepultene til 1 av 5 barn tomme. Mange av dem må heller jobbe, ofte i farlige omgivelser.

For mange i verden er vold, tvang og ulike typer overgrep er en del av hverdagen. Særlig utsatt er barn, ungdom, kvinner og andre i særlig sårbare livssituasjoner.

Misjonsalliansen jobber for å beskytte disse menneskene, og gi barn og unge en sjanse til en trygg oppvekst - uansett hvor de bor. Utfordringene de møter varierer noe fra land til land, men håpet om et liv i frihet gjelder dem alle.

Noe av det vi gjør er for eksempel å bekjempe familievold og kjønnsbasert vold, skape trygge møteplasser gjennom idrett og fritidsaktiviteter og å bekjempe overgrep mot barn.

Gi en gave