Skole5

Alternativ utdanning

Sammen sørger vi for at barn som faller utenfor, kommer seg tilbake på skolebenken.

For mange barn på Filippinene er veien kort fra lek til jobb. Barna begynner ofte tidlig å hjelpe foreldrene sine og ender opp med å jobbe istedenfor å gå på skolen.

Misjonsalliansen jobber med å få både barn og tenåringer tilbake på skolen, fordi utdanning er veien ut av fattigdom og gir muligheter til en bedre fremtid.

Elev

For å finne de barna og ungdommene som har falt ut av skolen, oppsøker Misjonsalliansens partner ulike områder hvor de kartlegger hvem som ikke går på skole. De legger deretter en plan sammen med familiene for hvordan barna kan komme i gang igjen.

Sammen med partner og myndigheter driver Misjonsalliansen et program som heter «Alternative Learning System» – eller alternativ utdanning. Dette er et tilbud hvor barn og ungdom som ikke har fullført skolegang kan få undervisning. Det er og mulig for voksne å være med.

Barna får undervisning i matte, engelsk, vitenskap og det lokale språket. De lærer også om hvordan de kan søke jobb og andre praktiske ferdigheter. I tillegg til undervisning som gjør at de kan fullføre skolegang får de være med på blant annet ungdomsleir og de får ledertrening.

Lærer og elev

For de mindre barna driver vi «Supervised Neighbourhood Play» som minner om første klasse i Norge. Dette programmet er viktig for at at de yngste barna ikke faller av når de starter på grunnskolen. Barna får et trygt sted å være hvor de får undervisning og lek. De lærer matte, å lese og skrive og de lærer om hygiene. I tillegg til undervisning får de være med på sosiale og morsomme aktiviteter.

Takket være våre givere får barna skolegang og muligheten til en bedre fremtid!

Elever
Gi en gave