Filippinene misbruk

Norske politikutt rammer barn – også på Filippinene

Flere overgripere vil slippe unna etter gjentatte kutt i viktig politisatsning.

Av Heidi Sandvand Hegertun, generalsekretær i Misjonsalliansen og Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Først publisert av Stavanger Aftenblad, 8. november 2023

Sør-Vest Politidistrikt la tidligere i høst ned Operasjon Spiderweb, en satsning som har medført 100 domfellelser av overgripere på fire år. Nå varsles det at Kripos planlegger å kutte ti stillinger i sedelighetsavdelingen – fagfolka som er nøkkelen til å gjøre tips fra utlandet om til pågripelser i Norge.

Det er vanskelig å tolke disse omprioriteringene som annet enn en svekkelse av en positiv og nødvendig satsning på det å stoppe nettovergrep. Resultatet er at flere barn vil utsettes for overgrep – her i Norge og i land som Filippinene.

Det kan vi ikke gå med på.

Unge i dialog om nettovergrep
Misjonsalliansen og våre partnere på Filippinene driver utstrakt informasjon og opplæring i kampen mot nettovergrep, blant annet i og gjennom kirkene i landet.

Verden er fryktelig liten

For bare noen få dollar kan norske nettbrukere, våre naboer, bestille overgrep fra Manila. I prosjektene til Misjonsalliansen på Filippinene møter vi barn som blir krenket på det aller groveste fordi mor, far eller andre voksne skal tjene penger.

Disse barna har de siste årene fått hjelp, takket være pågripelser gjort gjennom Operasjon Spiderweb, som familiefaren Stavanger Aftenblad har fortalt om. Et annet positivt grep er at Kripos har tatt seg råd til å ha liaisonoffiser Bente Manger til stede på bakken på Filippinene. Hun er en kjemperessurs for å sikre at overgrepene stoppes, også etter at nettovergriperen i Norge er tatt.

Norge blant «verstingene»

Noen kan nok være fristet til å tenke at innsatsen i et lite land som Norge ikke spiller noen rolle. Faktum er derimot at vi kommer svært høyt ut på lister over land med flest mistenkte nettovergrepsrelaterte transaksjoner til Filippinene.

I en rapport fra Filippinske myndigheter er Norge helt oppe på en 11. plass i verden når det kommer til antall transaksjoner og 12. plass om man regner det etter verdien på transaksjonene.

I våre øyne kan hverken dyrtid eller behov for flere fysiske lensmannskontor i Norge rettferdiggjøre disse kuttene!

Misjonsalliansen og Stine Sofies Stiftelse

Ingen gode unnskyldninger

Signalene fra politiet er at det er mangel på penger, selv om det også vises til mer generelle vurderinger rundt omprioriteringer av kompetanse. I våre øyne kan hverken dyrtid eller behov for flere fysiske lensmannskontor i Norge rettferdiggjøre disse kuttene!

Barn som utsettes for misbruk i Norge og i land som Filippinene trenger skarpe topptrente innsatsgrupper som kan finne og stoppe overgriperne. Det er helt uholdbart dersom barns rettsikkerhet skal ofres som følge av «distriktspolitiske hensyn».

Ikke for sent å snu

Kuttene i Kripos er ennå ikke gjennomført, og Sør-Vest Politidistrikt indikerer at Operasjon Spiderweb kan gjenopprettes. Vi ber regjeringen og politiets ledelse: Snu før det er for sent!

Til opposisjonen på Stortinget som nå skal forhandle om statsbudsjettet: Husk på barna som utsettes for overgrep. Press på for at regjeringen prioriterer barnas rettigheter.

Barns rett til en trygg oppvekst må være førsteprioritet for politiet!

Plakat om nettovergrep
Plakat som informerer om barns rettigheter og hvor man kan henvende seg for hjelp eller ved mistanke om overgrep.
Gi en gave