Misjonsalliansen i Liberia

Misjonsalliansen startet opp arbeid i Liberia i 2009. Landkontoret i hovedstaden Monrovia har ansvaret for oppfølgingen av prosjekter i både Liberia og Sierra Leone. Liberia er i dag et av Misjonsalliansens største samarbeidsland.

Liberia er Afrikas eldste republikk og ble grunnlagt av frigitte slaver i 1847 etter at de kom seilende til kysten i 1822. Etter flere statskupp og blodige borgerkriger er landet på bedringens vei, men er fortsatt preget av fattigdom og vanskelige livsforhold.

Landet har ca. 40 % av den gjenværende regnskogen i Vest-Afrika og er rikt på naturressurser. Til tross for tilgang på gummi, palmeolje, diamanter, gull og andre metaller, er Liberia et av verdens fattigste land – mye på grunn av borgerkrig, mye korrupsjon og politisk uro etter 1980. Tidenes største Ebolautbrudd fant sted i Vest-Afrika i 2014-2016. Liberia var landet som ble hardest rammet, og 4809 mennesker døde.

Liberia er fortsatt avhengig av utenlandske investeringer og bistand for å skape økonomisk vekst og utvikling.

Liberia

Areal: 111 370 km2
Hovedstad: Monrovia
Befolkning: Ca. 5 millioner
Offisielt språk: Engelsk
Statsform: Republikk
Religion: Kristne 85 %, muslimer 12 %, andre 1 % ingen 2 %
Misjonsalliansen har arbeidet i landet siden 2009

Slik bygger vi trygge lokalsamfunn i Liberia:
I Liberia prioriterer Misjonsalliansen skole og utdanning; vann, sanitær, hygiene og helse (WASH); og kamp mot kjønnsbasert vold (SGBV).

Skole og utdanning
Borgerkriger og ebolaepidemi har gjort livet vanskelig for Liberias unge befolkning. Flere generasjoner står uten utdanning, og arbeidsledigheten blant unge er skyhøy.

Som i Norge skal barn i Liberia begynne på skolen det året de fyller seks år. Likevel er det mange som ikke begynner før de er åtte eller kanskje tolv år. Klasserommene er ofte trange, og det sitter opptil 100 barn tett i tett. Etter hvert som elevene blir eldre – tynnes det ut. Det er flere jenter enn gutter som slutter tidlig. Dette skyldes blant annet hyppige ungdomsgraviditeter. Flere familier har også behov for å ha de eldste barna hjemme som arbeidskraft.

Misjonsalliansen bygger skoler i Liberia. Sammen med foreldrene og hele lokalsamfunnet skaper vi økt bevissthet om at utdanning er viktig og at alle barn må gå på skolen, i tillegg legges et særlig fokus på jenters mulighet til utdanning.

WASH – vann, hygiene, sanitær og helse
WASH-prosjekter er et av hovedarbeidsområdene våre i Liberia Liberia er et land med mye vann fra naturens side, men infrastrukturen er ikke på plass. Sanitærforholdene er dårlige og største delen av befolkningen har ikke tilgang til toaletter eller latriner.

Fortsatt mangler store deler av befolkningen tilgang til trygt drikkevann, særlig på landsbygda. Derfor jobber Misjonsalliansen både med å bygge toaletter og brønner og driver i tillegg et utstrakt forebyggende arbeid rundt hygiene og håndvask både på skoler og i lokalsamfunn.

I 2019 bygget vi 49 nye brønner, som gir rent vann til minst 13 500 mennesker. Misjonsalliansen sørger for opplæring i hvorfor og hvordan bygge egne latriner i over 20 landsbyer, og vi har bygget toalettbygg og håndvaskestasjoner på tre skoler.

På helsesiden har Misjonsalliansen de siste tre årene bidratt til oppgradering av helseklinikker. I 2020 finansierte en bolig for sykepleiere for å tiltrekke sykepleiere til en klinikk hvor det er veldig vanskelig å skaffe kvalifisert personell.

Forebygging av kjønnsbasert vold (SGBV)
Seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) er et problem i mange samfunn rundt om i verden. I Liberia er dette spesielt tydelig og er en betydelig utfordring i samfunnet. Seksualisert vold er brudd på menneskerettighetene, og de fleste ofrene er jenter og kvinner. Opplevelsene disse menneskene bærer med seg vil ofte påvirke og hindre deres deltakelse i lokalsamfunnet.

Misjonsalliansen arbeider mye med opplysning og forebygging, både i lokalsamfunn og gjennom lokale kirker. I tillegg følges det opp overgrepssaker som kommer til overflaten, og vi er med og hjelper ofrene til helsehjelp, trygge hjem og hjelp til anmeldelse og rettsoppfølging.

Les mer under Samfunnsutvikling.

Mikrofinansarbeid:
I Liberia har Misjonsalliansen startet mikrofinansbanken Diaconia MDI. Den tilbyr banktjenester og tryggere familieøkonomi til mennesker som ellers ikke får lån eller muligheten til å ha en bankkonto.

Gjennom slike banker og institusjoner kan fattige mennesker og gründere få lån og kapital. Derfor driver vi i Liberia landets eneste mikrofinansbank som har lov til å ta innskudd. Mens vanlige banker forlanger sikkerhet, for eksempel i fast eiendom, baserer mikrofinans seg på tillit.

Banken i Liberia og tre andre banker i Bolivia, Ecuador og Vietnam driftes av selskapet AMAS, Alliance Microfinance AS, heleid av Misjonsalliansen. Diaconia MDI i Liberia har pr. januar 2020 44 ansatte og to kontorer. Banken har 1100 aktive kunder og ca. 1800 kunder med innskuddskonto.

Les mer under Arbeid og inntekt

Kontakt oss om Liberia

Hold deg oppdatert

Lik vår side på instagram og hold deg oppdatert om vårt arbeid i Liberia.

Våre medarbeidere:

Karen og Julian
Landdirektør og prosjektleder
E-post: admin@malib.no

Trine Grønborg Christensen
Regionleder
E-post: tgc@misjonsalliansen.no

Gi en gave