Mikrofinans 2022 MSJ 08488 1920 Foto Alex van Duinen

Selger bank i Liberia

Misjonsalliansen har solgt mikrofinansbanken Diaconia MDI (DMDI) i Liberia til Bay Finance Invest.

– Et pionerarbeid er nå avsluttet og banken fortsetter med nye eiere med svært sterk bankkompetanse og tilgang på kapital. Resultatet er at flere mennesker vil få muligheten til å skape seg økt inntekt og en bedre fremtid, sier Arnt Jerpstad, daglig leder i Misjonsalliansens datterselskap Alliance Microfinance (AMAS).

Startet av Misjonsalliansen

DMDI ble startet av Misjonsalliansen i 2012 og har vært en registrert bank siden 2014. Oppstarten av banken ble utsatt til 2015 som følge av ebola-utbruddet i Vest-Afrika. Å bygge en sterk bank i et land med svak infrastruktur og mye fattigdom har vært utfordrende, særlig under koronapandemien.

Likevel har banken bidratt til å gi økonomisk uavhengighet for flere tusen kunder og er en av få tilbydere av finansielle tjenester i landet. Den var den aller første mikrofinansbanken i landets historie som fikk lov til å ta innskudd fra kundene sine.

Bankens virksomhet har hatt en positiv innvirkning på hele lokalsamfunnet ved å gi flere tilgang på finansielle tjenester og kapital. Ny eier vil fortsette og utvide det viktige arbeidet.

Behov for en sterkere eier

– Misjonsalliansen selger DMDI fordi banken trenger mer kapital dersom den skal kunne vokse og bli en ledende bank i landet, fortsetter Jerpstad. Det trenger folket i Liberia.

For kundene betyr salget en sikring av deres innskudd, og en styrket bank som har større potensial til vekst og å hjelpe enda flere.

– Misjonsalliansen og AMAS har vært en pioner i det liberianske mikrofinansmarkedet, sier Roy Mersland. Den norske professoren og mikrofinanseksperten har bidratt som ekstern konsulent i salgsprosessen.

– De bygget opp banken og har nå etter noen år fått inn nye eiere med potensiale til å gjøre DMDI til en ledende bank i Liberia, til det beste for de ansatte, kundene og det liberianske folket. Det er slik denne typen mikrofinansarbeid skal drives: Man setter spaden i jorda, åpner opp og så etter en stund overlater man det til andre med mer kapital, avslutter Mersland.

Engasjementet fortsetter

Misjonsalliansen fortsetter arbeidet i Liberia, nå med fokus på voksenopplæring og spare- og lånegrupper. Dette arbeidet betjener en enda fattigere målgruppe enn kundene i DMDI. Salget styrker dermed evnen til å kunne jobbe sammen med mennesker i enda mer sårbare livssituasjoner.

Gi en gave