En inntekt å leve av

En trygg inntekt gir folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie.

Misjonsalliansen tilbyr kompetanse, nettverk og andre ressurser til mennesker i sårbare livssituasjoner, så de kan øke inntekten til familien sin. Vi er også den største norske operatøren av mikrofinans - banker som gir også de fattige en sjanse.

Mikrofinanskunde med butikk i Liberia

Økt inntekt for familier

Landene Misjonsalliansen jobber i har høy arbeidsledighet og i en stor andel unge som ikke har en jobb å gå til, selv for dem som har tatt en utdannelse. På landsbygda driver folk ofte med jordbruk som gir liten inntekt ut over det bøndene trenger for å overleve. Vi driver prosjekter som hjelper folk få inntektsskapende arbeid. Vi jobber også sammen med bønder for å utvikle klimasmarte måter å øke produksjonen, på tross av alvorlige klimaendringer. Det er bra for bøndene og for matsikkerheten til folk der de bor.

Misjonsalliansen bygger også opp en nysatsning på næringsutvikling som vi kaller for Business for Development (BfD). Første land ut er Kambodsja, der vi har utviklet en app som heter ROKSI. Gjennom den får dyktige bedriftseiere og gründere tilgang på kompetanse og kontakt med en rådgiver som kan hjelpe dem med budsjetter, regnskap og andre nødvendige verktøy for å få driften til å gå rundt, skape vekst, og ofte også skape arbeidsplasser for flere enn seg selv.

Mikrofinans og finansiell inkludering

Gjennom selskapet Alliance Microfinance AS (AMAS) driver Misjonsalliansen fire mikrofinansbanker i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Ved å tilby mennesker i sårbare livssituasjoner grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing, pengeoverføring og forsikring, kan de starte egne bedrifter, øke inntektene og skaffe seg økonomisk trygghet. Til sammen forvalter vi en lånekapital på rundt 300 millioner USD. Vi har også et prosjekt i Etiopia som heter Ethiopia Connect, der vi styrker lokale bønder gjennom tilgang på markedet og finansielle tjenester.

Les mer på www.amas.as

Gi en gave