Misjonsalliansen i Kina

Misjonsalliansens prosjekter i Kina retter seg mot de sårbare gruppene i samfunnet: Fattige bønder, minoriteter og funksjonshemmede.

Misjonsalliansen startet opp arbeidet i Kina i 1901. Misjonsalliansen forlot Kina i 1949 da kommunistene tok makten og startet opp igjen i 1992.

Kina er verdens mest folkerike land og verdens tredje største i totalt flateinnhold. Landet har siden 1949 blitt styrt av kommunistpartiet. Landet har de siste tiårene klart å redusere fattigdom på en svært vellykket måte, og gapet mellom fattige og rike er mindre enn før. Likevel er det fortsatt store forskjeller mellom øst og vest, og mellom landsbygd og by.

Nøkkeltall om fattigdom i Kina:

3,1 % av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, mens under 1 % lever i ekstrem fattigdom. 8,7 % av befolkningen er underernært. 8 % har ikke tilgang til trygge vannkilder og 28 % mangler tilgang til gode sanitærforhold.

Kina

Hovedstad: Beijing
Befolkning: Ca. 1,4 milliarder
Offisielt språk: Kinesisk
Statsform: Enhetlig folkerepublikk med ettpartisystem
Religion: Buddhisme 18 %, kristne 5 %, folkereligioner 22 %, andre 1 %, ingen 52 %

Misjonsalliansen har vært i landet i perioden 1901-1949, og fra 1992 til i dag.

Slik bygger vi trygge lokalsamfunn i Kina:

Misjonsalliansens arbeid i Kina fokuserer på de mest sårbare gruppene i samfunnet. Funksjonshemmede blir ofte gjemt bort og ekskludert fra samfunnet, enten direkte eller indirekte. 85 millioner mennesker i Kina lider av en funksjonshemning. Tilbudet til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse er fortsatt lavt for dem.

Inkluderende samfunn og undervisning
I provinsen Yunnan er det 2,88 millioner mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Misjonsalliansen har som mål å forbedre funksjonshemmedes livssituasjon gjennom integrering i utdanning og arbeidsliv. I tillegg til dette skal vi også arbeide med eldre og kronisk syke, for å gi dem et verdig liv.

Kontakt oss om Kina

Våre medarbeidere:

Cai Yinghong
Landdirektør
E-post: caiyinghong@mayn19.com

Jørgen Haug
Regionleder
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Gi en gave