Misjonsalliansen i Kina

Kina er i dag verdens nest største nasjonale økonomi. Landet har redusert fattigdommen i landet, og gapet mellom fattige og rike er mindre enn før. 3,1 % av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, mens under 1 % lever i ekstrem fattigdom. Misjonsalliansens prosjekter i Kina retter seg mot de sårbare gruppene i samfunnet: Fattige bønder, minoriteter og funksjonshemmede.

Kina er verdens mest folkerike land og verdens tredje største i totalt flateinnhold. Landet har siden 1949 blitt styrt av kommunistpartiet. Kina grenser til Nord-Korea i nordøst, Russland og Mongolia i nord, til Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal og Buthan i Nordvest og vest, og Myanmar, Laos og Vietnam i sørvest. De siste tiårene har landet åpnet seg mot Vesten og hatt stor økonomisk framgang. Den kinesiske sivilisasjonen er mange tusen år gammel og var lenge blant verdens mest avanserte.

Kina er i dag verdens nest største nasjonale økonomi; den tredje største hvis en regner med EU. Landet er verdens største produsent av stål, kull, sement, bomull, korn, kjøtt og fisk og dominerer også verdensmarkedet for en rekke industriprodukt.

Kina har klart å redusere fattigdom på en svært vellykket måte , og gapet mellom fattige og rike er mindre enn før. Likevel er det fortsatt store forskjeller mellom øst og vest i Kina og mellom landsbygd og by. 3,1 % av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, mens under 1 % lever i ekstrem fattigdom. 8,7 % av befolkningen er underernært. 92 % har tilgang til trygge vannkilder, og 72 % har tilgang til gode sanitærforhold.

Kina

Hovedstad: Beijng
Befolkning: 1 424 548 000
Offisielt språk: Kinesisk
Statsform: Enhetlig folkerepublikk med ettpartisystem
Religion: Buddhisme 18 %, kristne 5 %, folkereligioner 22 %, andre 1 %, ingen 52 %

Misjonsalliansen har vært i landet i perioden 1901-1949, og fra 1992 -

Misjonsalliansen startet opp arbeidet i Kina i 1901. Misjonsalliansen forlot Kina i 1949 da kommunistene tok makten og startet opp igjen i 1992

Misjonsalliansens prosjekter i Kina retter seg mot de sårbare gruppene i samfunnet. Funksjonshemmede har lenge blitt gjemt bort og ikke blitt inkludert i samfunnet. 85 millioner mennesker i Kina lider av en funksjonshemning. Tilbudet til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse er fortsatt lavt blant denne gruppen.

Inkluderende samfunn og undervisning
I provinsen Yunnan er det 2,88 millioner mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Misjonsalliansen har som mål å forbedre funksjonshemmedes livssituasjon gjennom integrering i utdanning og arbeidsliv. I tillegg til dette skal vi også arbeide med eldre og kronisk syke, for å gi dem et verdig liv.

Hold deg oppdatert

Følg Misjonsarbeidet arbeidet i Kina.

Våre medarbeidere i Kina:

Cai Yinghong
Leder av Misjonsalliansens arbeid i Kina
E-post: caiyinghong@mayn19.com

Jørgen Haug
Fag- og landansvarlig ved kontoret i Norge
E-post: jorgen.haug@misjonsalliansen.no

Gi en gave