Interview of Zhao 2

Fra medisinsk rehabilitering til helhetlig utvikling

I Kina ble rehabilitering for barn med cerebral parese startet opp først på 90-tallet. I mer enn 20 år har dette i hovedsak handlet om medisinsk rehabilitering.

Bekymringen hos foreldre og fokuset i fagmiljøet har først og fremst vært den fysiske funksjonen hos barna. I en slik modell vurderer man barna utelukkende ut fra en familie- og institusjonskontekst, og et mål om en normal og lykkelig barndom med muligheter for personlig utvikling blir borte.

Det helhetlige rehabiliteringsprosjektet som støttes av Misjonsalliansen fokuserer derimot på helhetlig utvikling av barn med CP, og gjennom samordning av flere disipliner jobber man for å integrere barna i både lokal- og storsamfunn. For å nå dette målet er det viktig å bygge kompetanse hos rehabiliteringsteknikerne. Mr. Zhao Huizhong er leder for rehabiliteringsavdelingen i Hebei rehabiliteringssenter, og har vært sentral i prosjektet fra starten av. – Etter jeg tok min mastergrad i rehabilitering ved universitetet her i byen i 1996 har jeg jobbet med rehabilitering i Hebei-provinsen, men har også fulgt utviklingsprosessen med rehabilitering av barn tett i hele Kina. Som så mange andre innenfor fagmiljøet fokuserte jeg for mye på den medisinske behandlingen og fysiologiske siden hos barn med CP, og jeg var opptatt av nyvinninger innenfor utstyr og teknologi, forteller han.

I 2008 startet senteret samarbeidsprosjekter med Misjonsalliansen og Ka Shing Foundation i Hong Kong. Den nye helhetlige tekningen omkring rehabilitering som ble lansert, var i begynnelsen en stor utfordring for den tradisjonelle praksisen som var vanlig i Fastlandskina. Den nye modellen fokuserte ikke bare på forbedring av fysisk funksjon, men også på mulighetene for deltakelse i lokalsamfunnet.

- Før mente vi at formålet med trening og rehabilitering i hovedsak var å hjelpe barna til å beherske grunnleggende ting som det å snakke og gå. Andre aktiviteter som spill, lek og sosialt samvær var bare bortkastet tid. Jeg kranglet med utenlandske eksperter mange ganger fordi jeg mente at et helhetlig rehabiliteringskonsept ikke hadde noe marked i Kina. Jeg påsto at foreldrene først og fremst ønsket at barna skulle kunne gå og snakke best mulig. Det skulle ikke ta lang før jeg forandret mening, sier Zhao Huizhong.

Han så en positiv endring både hos barn og foreldre. Rehabiliteringen ble knyttet opp mot hverdagsaktiviteter, og barna ble proaktive i sin egen utvikling. Det ble flinkere til å tilegne seg kunnskap og til å ta ansvar for seg selv.

Etter å ha sett mange positive endringer hos barn som resultat av den helhetlige rehabiliteringsmodellen, har Mr. Zhao og hans team blitt aktive ambassadører for denne tenkningen i det profesjonelle fagmiljøet. Det er imidlertid ikke lett å endre tradisjonelle holdninger. Noen foreldre flyttet barna til andre institusjoner da de så at man spilte spill og lekte sammen på Mr. Zhaos institusjoner. – Jeg insisterer på at det vi gjør er riktig! Barn med CP er fullverdige og normale mennesker, og vi vil fortsette med å jobbe med rehabilitering ut fra et helhetlig perspektiv, sier Mr. Zhao Huizhong.

Gi en gave