KINA Physical Therapy 2

Lokal rehabilitering i Kina

Liu Chunyan er 28 år og ergoterapeut og er engasjert i Misjonsalliansens arbeid for samfunnsbasert rehabilitering. Misjonsalliansen er med og sørger for bedre lokale tilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse.

– Etter utdannelsen jobbet jeg på et lokalt sykehus her i Yunnan med rehabilitering av mennesker etter sykdom eller ulykker. Etter utdannelsen er det på sykehusene man normalt finner de mest relevante jobbene, men innholdet i arbeidet handlet bare om de medisinske sidene og ikke de samfunnsmessige konsekvensene av en sykdom eller diagnose, forteller hun.

Rehabilitering er et relativt nytt fagfelt i Kina, ikke minst gjelder det den samfunnsbaserte rehabiliteringen. Mestring og integrering i skole, hjem og lokalsamfunn har vært lite påaktet.

– Mye av det som sitter igjen etter utdannelsen er forståelsen av rammeverket, og i helsesystemet og på sykehus fylles dette hovedsakelig med nevrologisk og ortopedisk rehabilitering. Det samfunnsmessige perspektivet på rehabiliteringen er fraværende, og det har vi nå lært fra prosjektet som støttes av Misjonsalliansen.

Gjennom opplæring fra prosjektet til Misjonsalliansen har sykehuspersonalet fått ny bevissthet omkring samfunnsbasert rehabilitering.

Liu Chunyan

Det har de siste par årene skjedd en holdningsendring ved sykehuset hvor Liu Chunyan arbeider. Gjennom opplæring fra prosjektet til Misjonsalliansen har sykehuspersonalet fått ny bevissthet omkring samfunnsbasert rehabilitering.

– Vi har gjennom prosjektet fått nytt utstyr som gir pasientene bedre opplæring, og vi har fått hjelp til å kombinere teori og praksis i opptreningen. Ikke minst har ulike behandlingsmetoder som differensierer mellom ulike pasientgrupper gitt gode resultater. Alt dette gjør at vi er blitt mye bedre på å forberede pasientene til å møte hverdagen der de bor, avslutter hun.

Gi en gave