Testamenterte gaver

På jorda som i himmelen

Misjonsalliansen tilgodesees årlig med midler fra kjente og ukjente støttespillere som før sin bortgang har valgt å oppføre Misjonsalliansen i sitt testament. På den måten er man med å gjøre en forskjell og bringe himmelen til jorda også etter utgangen av sitt eget liv.

Vi ønsker å uttrykke en ydmyk takk til de menneskene som har tilgodesett Misjonsalliansen i sitt testament.

Det gode testamentet

Misjonsalliansen samarbeider med 39 andre organisasjoner om initiativet detgodetestamentet.no På denne siden finner du gode tips til hvordan du kan opprette et testament.

Testamenterte gaver kan omfatte både kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer, verdidokumenter og gjenstander. For at Misjonsalliansen skal kunne bli tilgodesett i et testament må testamentet oppfylle visse lovbestemte krav for å være gyldig. Det kan være fornuftig å rådføre seg med en advokat.

Du kan kontakte oss om du vil prate om dette temaet.


Andreas Andersen

Generalsekretær
Telefon: +47 93429975
andreas.andersen@misjonsalliansen.no


Kjetil Abrahamsen

Markedssjef
Telefon +47 90182227
kjetil.abrahamsen@misjonsalliansen.no

Ønsker du at vi kontakter deg angående testament?

Dette er Misjonsalliansen

Gi en gave