Story 1 c 2

Brasil kjemper mot klokka

Situasjonen i Brasil eskalerer. Pandemien er helt ute av kontroll, og det er de fattige det går aller mest utover.

Det er vanskelig å ta inn over seg at 300 000 mennesker i Brasil er døde av Korona, at det er mer enn 75 000 smittede på ett døgn og at det daglig dør nærmere 3000 mennesker. Jørgen Haug, landansvarlig i Misjonsalliansen, er nærmest daglig i kontakt med våre ansatte i Brasil, og kjenner forholdene godt. - Situasjonen er svært vanskelig, og stadig flere mennesker har rett og slett ikke mat å spise. Vi må omfordele støtten vår, og sammen med partnere er vi i gang med en ny runde nødhjelp i våre områder. Vi snakker da om matutdeling, i tillegg til sprit og ansiktsmasker, forteller han.

Fem av Misjonsalliansens partnere er i gang med umiddelbar hjelp til de som trenger det mest. Dette er kirker og trosbaserte organisasjoner som jobber på grasrota og som vet hvor skoen trykker. Misjonsalliansen er delaktig i slik nødhjelp både i Curitiba, São Paulo og Rio.

Bebeto Araujo leder Misjonsalliansens arbeid i Brasil, og han forteller at mange i lengre tid har vært uten arbeid og inntekt. Uten sosiale sikkerhetsnett er tusenvis av mennesker svært hardt rammet. Derfor er hjelpen Misjonsalliansen bidrar til svært viktig, og det finnes lyspunkt. Bebeto forteller:

- Sykehuset i Itaperuçu, en fattig forstad til Curitiba, har nærmest kollapset. Gjennom sosiale medier gjorde vi befolkningen i byen oppmerksomme på situasjonen og utfordret folk til å uttrykke sin solidaritet og kjærlighet med å gi et økonomisk bidrag. Gjennom kirken som Misjonsalliansen samarbeider med, var målet å samle inn R $ 30 000 til innkjøp av oksygen. Men etter bare én dag var det kommet inn mer enn R $ 120 000. Nå kan vi i tillegg til oksygen kjøpe medisiner og annet utstyr til sykehuset.

Det tegnes et stadig mer bekymringsfullt bilde av situasjonen i Brasil, den fremste økonomiske makten i Sør-Amerika. Tall fra en fersk undersøkelse utført i januar viser at 22,6 % av befolkningen (48 millioner mennesker) nå lever i fattigdom. I tillegg til disse lever 7,1 % (15 millioner) i ekstrem fattigdom.

- I tillegg til disse dystre tallene og det økende antall dødsfall, har Brasil flere mulige mutasjoner av viruset. Og den svært langsomme vaksinasjonen gjør framtiden for befolkningen enda mer usikker, sier Jørgen Haug.

Gi en gave