Bolivia capmujeres

Endelig tilbake i La Paz

Investeringsdirektør i mikrofinansarbeidet til Misjonsalliansen, Oddleif Hatlem, er nå tilbake i Bolivia. Han møter et preget land der optimismen spirer.

Etter mange måneder med høye smittetall, mange dødfall og politisk uro har Bolivia nå hatt flere uker med lave smittetall. Tilgangen på vaksine er god, men det er fortsatt en viss skepsis i befolkningen til denne. Det er likevel mange nok som har tatt vaksine til at livet begynner å leves som normalt og aktivitet gjenopptas.

Selv om nær 20% av låntakerne har måttet få utsatt betaling av avdrag og renter har Misjonsalliansens mikrofinansbank i Bolivia, Diaconia IFD, sett positive tegn de siste par månedene. Viktigst er at det er en sterk økning i etterspørselen etter nye lån.

Misjonsalliansen er heldige som har mange dyktige lokalt ansatte og frivillige i landene der vi jobber. I Bolivia har de vist seg som en sterk og kompetent ledelse, som har sørget for å drive arbeidet på en god og forsvarlig måte. Ikke minst har det vært viktig å ta vare på medarbeiderne på en god måte i en krevende tid.

Når Hatlem nå blir en del av teamet vil han bruke den første tiden til å gjøre seg kjent, jobbe med språket og ikke minste etablere relasjoner til nøkkelpersoner i banken.

Bilde av Oddelif Hatlem, investeringsdirektør i AMAS
Oddleif Hatlem, investeringsdirektør i AMAS

Han går etter hvert inn i styret i Diaconia IFD, hvor han skal være Misjonsalliansens representant. Viktige oppgaver blir å sikre og videreutvikle den diakonale identiteten i mikrofinansarbeidet vårt. I tillegg skal han jobbe for at Diaconia IFD skal ta nye steg som en trygg bank for dem som har for lav inntekt til å få lån andre steder.

Han skal også være med å lede arbeidet vårt med å bygge lokalsamfunn i landet. Der spiller han en viktig rolle i samhandlingen mellom bistandsarbeidet og mikrofinansbanken. Slik at det gode diakonale arbeidet som Misjonsalliansen driver i landet, også vil eies og utvikles innenfor Diaconia FRIF.

Gi en gave