1valores niños poroma2

Engasjert for ungdom og familier

Lina kommer fra en fattig og utsatt familie og har mange savn i livet. Men nå gleder hun seg over å få være en del av Misjonsalliansens prosjekt.

Misjonsalliansen har i mange år jobbet i fattige lokalsamfunn i distriktet Luribay i Bolivia, vest i Bolivia. Folk bor både i karrige fjellområder på over 4000 meters høyde og nede i frodigere dalfører, men befolkningen, de aller fleste aymara-indianere, er gjennomgående fattige og sårbare. I landsbyen Poroma bor 22-årige Lina Quispe, også hun kommer fra en fattig familie.

– Jeg bor alene med moren min, uten en far eller en mann i familien. Omstendighetene gjør livet og hverdagen vanskelig for oss, men vi har en tillitsfull tro på at Gud er med oss, sier hun.

Lina tilhører en liten pinsemenighet, og hun deltar aktivt i menighetens barne- og ungdomsarbeid. – Lokalsamfunnet er skjørt med mange utfordringer, og de enkelte familiene påvirkes av samfunnet og kulturen rundt oss. Jeg vil derfor være med på å bidra til et bedre lokalmiljø, og jeg vil være med og styrke familiene våre.

Kirken er ikke bare til for menighetens medlemmer, men for hele nærmiljøet

Lina Quispe

Pinsemenigheten i Poroma hadde tidligere ikke brydd seg så mye om lokalsamfunnet utenfor kirkelokalet, men gjennom undervisning og opplæring fikk menigheten se betydningen av å være kirke i en lokal kontekst. En ny forståelse av å være en diakonal menighet har ført til et ønske om å bidra til et bedre lokalsamfunn.

– For at et lokalsamfunn skal endres trenger man nye verdier, og jeg tror kirken kan spille en viktig rolle. Vi vil først og fremst prioritere barn og familier. Menigheten vil være et sted for samtale og refleksjon, og vi har satt i gang et prosjekt for unge mennesker med sikte på å fremme og styrke kristne verdier. Jeg deltar i prosjektet både for min egen del og mitt eget trosliv, men også fordi jeg vil være med på å skape endringer i nærmiljøet mitt, forteller Lina.

Kirken er ikke bare til for menighetens medlemmer, men for hele nærmiljøet. Menighetens diakonale tilstedeværelse er blitt tydelig, og det har lokalsamfunnet satt pris på.

– Kirken er blitt synlig i omgivelsene våre ettersom vi nå bryr oss om sårbare grupper. Jeg er glad jeg får være med på dette. Gud elsker ikke bare meg. Han elsker også alle andre, og jeg skal få være en endringsagent i lokalmiljøet mitt, sier Lina Quispe.

Gi en gave