Microsoft Teams image

Fra hovedkontor til landkontor

Fride Maria Listrøm Næsheim og Magnus Brandsæter reiser i løpet av sommeren til Kambodsja som nye utsendinger for Misjonsalliansen. Dette er ingen ukjent organisasjon for noen av disse to.

Fride og Magnus har i mange år hatt et nært forhold til Misjonsalliansens arbeid, og Fride har de siste fem årene jobbet som journalist og kommunikatør ved hovedkontoret i Sven Bruns gate i Oslo. Nå skal de sammen med barna Sara Naomi og Ezra bosette seg i hovedstaden Phnom Penh.

Fride skal fortsette å jobbe med kommunikasjon og kampanjer, men skal i tillegg også ha ansvaret for oppfølging av volontører som jobber frivillig for Misjonsalliansen. – En drøm går nå i oppfyllelse. Etter mine feltreiser til de fleste samarbeidslandene de siste årene har vi lenge snakket om å dra ut sammen for et lengre opphold. Vi brenner for Misjonsalliansens arbeid, og nå passet det både for oss og for organisasjonen, forteller Fride.

Magnus er gründer og har de siste ti årene startet opp flere selskaper innenfor TV og event. Han eier i dag selskapet Holi som jobber med eventkommunikasjon og har 12 ansatte i Oslo og Stavanger. I Kambodsja skal han jobbe med Misjonsalliansens nye initiativ innenfor næringsutvikling og skal være med å utvikle små bedrifter og driftige gründere i Kambodsja.

– Jeg gleder meg til å jobbe med den nye satsningen på næringsutvikling. Her kan jeg bruke erfaring og kunnskap jeg selv har opparbeidet meg. Men jeg ser også fram mot å jobbe med KRIK-relaterte prosjekter og med volontørene som kommer til Kambodsja. Jeg har i mange år vært engasjert i KRIK og drømmer nå om å lage KRIK-leirer i Kambodsja, sier han.

Ettersom Misjonsalliansen sender ut to personer med mye kompetanse på formidling og kommunikasjon, vil vi i tiden som kommer få høre mye om prosjektene i Kambodsja. Fride skal i tillegg også besøke andre samarbeidsland i Asia og skal skrive både for nett og for Magasinet. – Jeg gleder meg til å være tett på arbeidet i felt og å kunne følge opp historier og dele det med givere og støttespillere i Norge. Jeg blir selv motivert av å se og høre at arbeidet vi gjør skaper forandring, og det skal jeg framover være med og fortelle, sier hun.

Fride har lukket døren til kontoret i Oslo, og Magnus har overlatt ledelsen av selskapet sitt til andre. Nye kapitler skal nå skrives fra Kambodsja.

Gi en gave