Unknown 1

Krevende tider for Banco D-Miro

Konsekvensene av Covid-19 kastet banken D-Miro i Ecuador ut i en akutt likviditetskrise. Men lange forhandlinger med bankens långivere samt innskudd fra nye kilder sikret banken videre drift.

D-Miro, Misjonsalliansens mikrofinansbank i Ecuador, har om lag 260 ansatte og nærmere 70.000 kunder. Banken er blitt hardt rammet av Covid-19, og det er knyttet stor usikkerhet til bankens utlån.

– Etter 6 måneder med amnesti innvilget av myndighetene blir det spennende å se hvor mange av bankens kunder som er i stand til å tilbakebetale det de skylder, sier Svein Arne Lende, daglig leder i AMAS, Misjonsalliansens mikrofinansarbeid.

En ny avtale med långiverne ga blant annet 18 måneders betalingsutsettelse på eksisterende avdragsprofil samt 6 måneders utsettelse på rentebetalinger. I tillegg ble det skaffet over USD 6 millioner i ny likviditet, hvorav USD 3 millioner kom fra Norfund og USD 0,5 million fra Misjonsalliansen

Misjonsalliansen startet med mikrofinans som et prosjekt i Ecuador i 1997. I 2011 ble Banco D-Miro opprettet. Midlene har kommet fra mange private givere og Norad.

Det er knyttet stor usikkerhet til hva som skjer i Ecuador ... Først i 2021 vil man ha en ide om hvor store tap banken vil lide som følge av pandemien

Svein Arne Lende

Ecuador har i flere år hatt en god økonomisk utvikling. I 1997 levde over 30 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom. I dag er andelen fem prosent.

I november 2019 ble det signert en avtale om salg av banken til Banco Solidario. Denne avtalen har imidlertid Solidario nå brutt. Rettslige etterspill vurderes.

– Det er knyttet stor usikkerhet til hva som skjer i Ecuador. Finanstilsynet i landet annonserte i første omgang et 6 måneders amnesti til alle lånekunder. Dette har så blitt forlenget noe. Først i 2021 vil man ha en ide om hvor store tap banken vil lide som følge av pandemien, sier Lende.

En ny salgsprosess av D-Miro er nå igangsatt. Med store låneforfall andre halvdel 2021 og et stadig er konkurranseutsatt marked trenger D-Miro en tryggere havn som kan gi banken både større skala og mer robusthet.

Gi en gave