Joten kari 2003 Foto Misjonsalliansen

Minneord til Kari Joten

Misjonær Kari Joten (f.1938), Lunner i Hadeland, døde på aldershjemmet Bergo-senteret på Roa den 27. desember 2020. Et langt liv i misjonens tjeneste er avsluttet. For misjonær var hun til det siste.

Det var en vårdag i 1963 at Kari Joten meldte seg til tjeneste for Misjonsalliansen. Hun var da ved avslutningen av sin utdannelse som jordmor, og straks etter endt utdannelse dro hun til Taiwan som sykepleier. Først måtte hun en omvei til England for å studere språk. Den 15.juni 1964 forlot hun Norge.

Det konkrete kallet til tjeneste opplevde hun på jordmorskolen. Hun hadde i lang tid strittet imot kallet til å bli misjonær. En sterk kallsopplevelse fikk hun en dag hun oppsøkte posthuset for å sende av gårde en gave til sultrammede barn i Biafra. På veien hjem var det som om Gud talte til henne og sa: «Det er ikke pengene dine jeg vil ha, men deg!» Det ble avgjørende for hennes misjonærtjeneste. Nesten 35 års misjonærtjeneste for Misjonsalliansen fikk hun på Taiwan før helsen satte en stopp for henne. I juni 1996 måtte hun motstridende reise hjem. Etter den tiden har hennes tjeneste vært i form av forbønn, omtanke, brev og telefonsamtaler.

Kari Joten var en helhjertet misjonær og et varmt menneske. Hun brant for at mennesker skulle komme til tro på Jesus enten de bodde på Taiwan eller i Norge. Uten reservasjon må man kunne si om Kari Joten at hun var en helt igjennom ekte og dyktig misjonær som var stolt av titlen «misjonær». Hennes hjerte brant for det kinesiske folk på Taiwan.

Mange både på Taiwan og i Norge vil sende varme tanker til denne flott misjonæren når dødsbudskapet når dem. Hun betydde så mye for så mange.

Vi lyser fred over Kari Jotens gode minne.

Gi en gave