NETT IMG 1310 Monrovia Liberia

Opprydding etter mislighold i Liberia og Sierra Leone

Informasjon til våre givere

– Menneskene i Liberia og Sierra Leone er blant de fattigste i verden. De fortjener at vi gjør alt vi kan for å sikre at alle midlene blir brukt slik de skal.

Det sier generalsekretær i Misjonsalliansen Heidi Sandvand Hegertun i sammenheng med at Misjonsalliansen har gått igjennom alle prosjektene i Liberia og Sierra Leone. Undersøkelser gjennomført som følge av en sak som var i media våren 2022, med underslag og mislighold hos en lokal partner i Liberia. Undersøkelsene gjelder lokale partnere med prosjekter som ble avsluttet i 2021 og i 2022. Noe aktivitet ble også drevet videre, men da av Misjonsalliansen selv.

– Å få kontroll på kvaliteten i samarbeidet med våre lokale partnere i Vest-Afrika har vært en svært høy prioritet i Misjonsalliansen, særlig det siste året. Vi rydder nå opp, sier generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun.

Gjennom undersøkelsene har Misjonsalliansen avdekket varierende grad av dokumentasjon for kostnader og andre ulike mangler – inkludert tilfeller av bevisst mislighold. Som konsekvens av funnene har Misjonsalliansen avsluttet alle prosjektavtaler med lokale partnere og endret arbeidsmetoder ved landkontoret i Liberia.

– Dette misligholdet skulle ikke vært mulig. Men når det har skjedd så er det bra at vi har oppdaget det. Slik har vi kunnet informere andre aktører om utfordringene og forbedre måten vi selv jobber på, sier generalsekretæren.

Eksempelvis er et godt prinsipp for langsiktig utviklingsarbeid at det skal eies og drives av lokale aktører. Erfaringene i dette tilfellet viser at det også må veies opp med en stor grad av tilstedeværelse, kontroll og tilsyn. Noe som har vært vanskelig å gjennomføre på grunn av reiserestriksjonene og helserisikoen pandemien har medført for ansatte.

– At vi måtte evakuere landkontoret vårt på grunn av pandemien har gjort kontroll av partnerne i årene 2020 og 2021 vanskelig. Vi kunne og burde likevel gjort mer for å sikre en bedre jobb med internkontrollen, sier Sandvand Hegertun.

Vi vet at arbeidet har forvandlet tusenvis av menneskeliv.

Selv om det er påvist utstrakt mislighold, for eksempel i form av falske kvitteringer eller avtaler med leverandører, så er det sannsynlig at også deler av de misligholdte midlene har gått til prosjektene. Problemet er at det ikke finnes tilfredsstillende dokumentasjon for å vise de faktiske kostnadene.

– Vi vet at arbeidet har forvandlet tusenvis av menneskeliv. Bare med den partneren der misligholdet er størst har vi for eksempel bygget og rehabilitert skoler som vi vet er i bruk av 1165 barn. Besøk, bilder og lignende dokumentasjon gjør at vi kan kjenne oss sikre på at mange av målene med prosjektene er nådd, på tross av misligholdet. Men hadde det ikke vært mislighold ville vi likevel kunne oppnådd enda mer, sier Sandvand Hegertun.

I etterkant av undersøkelsene har Misjonsalliansen styrket egen økonomioppfølging for å forbedre risikovurderinger, kontrollrutiner, oppfølging av partnere og varslingssystemer og utviklet bedre verktøy i anti-korrupsjonsarbeidet.

– Sammen med endringene i måten vi jobber på underveis i prosjekter, har det også vært viktig å se på hva vi burde gjort annerledes før prosjektene ble satt i gang. De erfaringene bruker vi nå aktivt når vi sakte, men sikkert bygger opp igjen arbeidet vårt i Liberia, sier generalsekretæren.

Misjonsalliansen planlegger en kontrollert gjenoppbygging over tid i Liberia, men ikke i Sierra Leone. Fokuset vil være på å sette folk i stand til å bygge en inntekt å leve av for seg selv og familien. Bygging av infrastruktur og andre typer aktiviteter med høyere risiko for mislighold er faset ut.

– Det viktigste nå fremover er at pengene når frem til de menneskene som trenger dem mest. Erfaringene fra disse avsløringene gjør oss bedre i stand til å oppnå det, avslutter generalsekretæren.

Oppdatert om tilbakebetaling: Fire undersøkelser er helt ferdige, mens to havner på 3. kvartals rapporten til Internrevisjonen hos Norad. Da denne artikkelen ble publisert var endelig sum ikke helt avklart. Det er den nå. Endelig sum for tilbakebetaling til Norad blir 2,6 millioner NOK.

Gi en gave