Plastikk ryddeaksjon 2

Plast – en trussel for Mekongelva

Plast er ett av vår tids største miljøproblemer. Selv om det er vanskelig å fastslå den totale mengde plast i verdenshavene vet vi med sikkerhet at plasten utgjør en katastrofal trussel for miljøet.

Kaster man en plastflaske i sjøen brytes det ikke ned til jord. I stedet blir avfallet til tusenvis av små biter mikroplast og marin forsøpling som fugler og fisker tror er mat.

Globalt regner man med at over 10 millioner tonn plastsøppel ender opp i havet hvert år. Det tilsvarer mer enn 27 000 tonn hver dag. Plastmaterialer har egenskaper som gjør dem nyttige i mange sammenhenger, men er i dag blitt en av våre verste fiender.

I Vietnam kjenner man dette på kroppen. Landet regnes som verdens fjerde største forurenser av havet, bare slått av Kina, Indonesia og Filippinene. Det har de siste årene skjedd en økt bevissthet i Vietnam om skadene plastikk påfører både lokalsamfunn og elvene – og dette er også blitt en integrert del av Misjonsalliansen sine prosjekter. Dette arbeidet finansieres av Norad, givere til Misjonsalliansen og den nystartede norske organisasjonen Rivers.Global.

“Samarbeidet med Rivers.Global har vært viktig fordi det har hjulpet oss med å forsterke det arbeidet vi allerede gjorde knyttet til resirkulering og plastikk” forteller landdirektør Jon Ragne Bolstad i Vietnam. “En stor takk til alle som har bidratt til kampanjen for å redusere plast i Mekong!”.

Vi har følgende aktiviteter under overskriften “Fighting plastic in Mekong”.

  • Rapport med analyse av søppelhåndteringen i prosjektområdene.
  • Ryddeaksjoner sammen med lokale partnere
  • Holdningsskapende arbeid i «monitoreringsgrupper» og over hundre lokale klimagrupper
  • Informasjon om plastikk og søppelhåndtering på skoler
  • Kurs for 15 000 kvinnegrupper om klimaendringer, og tiltak for å redusere bruk av plastikk og minske plastsøppel

Misjonsalliansen har i en årrekke samarbeidet med ulike skoler i Mekongregionen, og vi kan dra nytte av denne erfaringen for å legge til rette for aktiviteter som inkluderer barn og skoleelever. Målet er at skoleelever og lokalbefolkning skal endre vaner og få økt bevissthet om søppelklassifisering og hvordan plast påvirker miljøet negativt.

Et konkret resultat av arbeidet så langt er at vår lokale partner, kvinneforeningen, på eget initiativ har etablert rundt 65 lokale «plastikk-grupper» – og som kommer i tillegg til de gruppene som er opprettet med støtte av prosjektet.

Det er flere tiltak som er viktige:

  • Redusere bruk av engangsplastikk.
  • Gjenbruk av plastikk.
  • God søppelhåndtering og sortering.

Det beste er klart å redusere bruk av engangsplastikk. Det skjer en økende bevissthet om dette også hos myndighetene. Mens det tidligere ble delt ut engangsflasker med vann til alle deltakere på lokale møter så er det nå erstattet med enten te eller flerbrukskopper og en stor vanndunk. En av de lokale kvinnene som deltok i en av kvinnegruppene, fortalte at hun hadde begynt å ta med flerbruksbokser når hun var på markedet. I tillegg har hun redusert bruken av plastposer når hun selger fisk, og oppfordrer kundene sine til å ta med egen emballasje. Slikt gir ringvirkninger!

Les mer om Misjonsalliansen sitt arbeid i Vietnam her.

Gi en gave