IMAGE 2021 02 15 14 53 41

Sammen er vi sterkere

Et godt verktøy for å nå ut til ungdommer i Kambodsja

– Idrett er et godt verktøy for å nå ut til ungdommer i Kambodsja. Mange unge liker å drive med ulike idrettsgrener, og det er aktiviteter som fører mennesker sammen og som de kan ha felles, sier Chakreya Choun. Hun jobber i organisasjonen EFC (Evangelical Fellowship of Cambodia), en av Misjonsalliansens partnere i landet.

EFC er en paraplyorganisasjon av kristne organisasjoner og kirker som ønsker å gi et godt kristent tilbud til ungdommer i Kambodsja. Chakreya vil være med og bygge opp den unge generasjonen i landet og hjelpe dem til å bli gode samfunnsborgere som bidrar til utvikling i landet. – Vi vil trene dem i ulike idrettsgrener, gi dem gode verdier i livet, og vi vil fortelle dem om Jesus. I tillegg legger vi til rette for turneringer der ungdommer fra ulike kirker møtes for å konkurrere og utvikle fellesskap, sier hun.

Relasjonsbygging og idrett passer godt sammen. Ungdommer blir kjent med hverandre gjennom trening og tevling, og de er åpne for å lære og tilegne seg nye ting. – Prosjektet jeg jobber i har bidratt med utstyr, opplæring, økonomisk støtte og ikke minst med mye oppmuntring. Sammen blir vi sterkere, og gjennom dette arbeidet ser vi at gutter og jenter kommer til tro på Gud, de får ny tro på seg selv og egne muligheter, og de står bedre rustet i møte med framtiden.

EFC vil fremme samarbeid og forståelse blant evangeliske kristne, bidra til åndelig vekst og støtte kirkenes sosiale engasjement. – Vi driver med mer enn idrett. Vi vil være med og endre enkeltliv, fellesskap, lokalsamfunn, ja, hele landet vårt, sier Chakreya Choun.

Gi en gave