Vu1

Tørke og vannmangel i Mekong

“Jeg har bodd her i flere tiår, men dette er første gangen jeg ser at kanalen har tørket helt inn så mye at vi kan se elvebunnen», sier en innbygger i Go Cong Tay

Tørken i 2020 slår dessverre alle tidligere rekorder. Vietnam opplever nå den verste tørken på over 100 år! Det er mindre vann i elvene, og saltvannet trekker seg innover i vannkanalene. Saltvannet ødelegger ferskvannet og fører til en alvorlig vannmangel i Mekongdeltaet. Dette påvirker både produksjon og dagliglivet til folk.

Det er flere årsaker til årets tørke. Først og fremst har det vært svært lite regn, hele 84 % mindre enn gjennomsnittet i mange år. I tillegg renner den mektige Mekong-elva gjennom hele seks land, helt fra Kina, og vannmengden i elva er blitt redusert på grunn av mange dam-anlegg i flere av landene. Det er nesten en femtedel mindre vann som renner gjennom Mekong enn i februar 2016.

For det tredje så gjør det massive overforbruket av grunnvann i regionen at saltvann renner dypt inn under landområdene. Resultatet er at saltvann har blandet seg med ferskvann så langt som 130 kilometer inn i elvene og kanalene i Mekongdeltaet. Fem av de tolv provinsene har erklært at det er en katastrofesituasjon, og drikkevannsbeholdningen til millioner av mennesker er påvirket. I alt bor det 19 millioner mennesker i Mekongdeltaet

Til tross for at man har erfaring fra den forrige tørkeperioden i 2016 og gjorde noen tidlige tiltak har man ikke klart å forebygge de store ødeleggelsene som tørken og saltvannet fører til. De økonomiske tapene er betydelige. Tusenvis av hektar risavling har blitt ødelagt av saltvann. 20 000 hektar frukttrær står i fare for å dø fordi det ikke fins vann til vanning. Mange frukthager preges av døde kvister, tørre blader og nedfallsfrukt. Salg og eksport av frukt er en viktig næring i Vietnam.

Mangelen på ferskvann er også svært alvorlig for vanlige husholdninger. Prisene for drikkevann har økt 5 -10 ganger over normalen, og noen har måttet leie bil for å kjøre langt for å skaffe ferskvann. I noen områder tilbyr myndighetene drikkevann-nødhjelp til de aller fattigste.

Myndighetene har ulike tiltak. Store informasjonskampanjer forteller folk at de må spare vann i private dammer, tanker og krukker og at de må bruke vann sparsommelig og effektivt. Lokale myndigheter har også investert i et bedre utbygd nettverk av vannledninger og noen steder filtreringsutstyr for saltvann. De har også organisert offentlige utdelingspunkter for vann til de fattigste.

Misjonsalliansen jobber med klimatilpasning for lokalsamfunn. Vi støtter partnere med å diversifisere levebrødet sitt. Det betyr at de har ulike inntektskilder, slik at de har flere bein å stå på om en inntekt skulle svikte. Dette er særlig viktig for dem som driver med jordbruk. Misjonsalliansen bidrar også med informasjon om vannsparing og har delt ut vanntanker til de mest sårbare. «Kommunikasjonsgrupper for klima» har blitt etablert i to provinser for å få folk frivillig til å forplikte seg til å bli bedre til å håndtere klimaendringer, for eksempel ved å spare vann. Som resultat av dette har mange fattige hushold klart å spare regnvann til seg selv, i en tid der det er høy etterspørsel etter vann på grunn av tørke og saltvann-inntrengning.

I fjor bestemte Misjonsalliansen seg, sammen med lokale myndigheter, for å dele ut store 3000 liters vanntanker til mange vanskeligstilte hushold for å forebygge vannmangel. Før tørkeperioden - mens det fortsatt var vann tilgjengelig - pumpet familier ferskvann fra kanalene opp i vanntanken før tørkeperioden, mens det fortsatt var vann tilgjengelig. Dette var et nødhjelpstiltak Misjonsalliansen gjorde på grunn av varslinger om den forestående tørken. Med fulle vanntanker har folk hatt vann til vask og husdyrhold, noe som for disse familiene har redusert skadene av årets ekstraordinære tørke.

Gi en gave