Skole vietnam

Når tilrettelagt undervisning blir nøkkelen til inkludering

Alle kan lære, men på forskjellige måter.

Læreren Nguyen Huynh Nhu er en lærer i Vietnam som har tilegnet seg akkurat denne kunnskapen. Hun underviser på en barneskole i Vietnam. Før hun viste hvordan hun skulle tilrettelegge undervisningen for barn med spesielle behov, ante hun ingen råd.

Da jeg endret syn på undervisningen, ser jeg positive endringer hos foreldre med barn med funksjonsnedsettelser.

Nguyen Huynh Nhu

Foreldre til funksjonsfriske barn var skeptiske til felles undervisning. De var redde for at undervisningen skulle gå ut over deres barn. Heldigvis hadde Nguyen en skolebestyrer som oppfordret henne til å delta på et kurs med navnet «Inkluderingsundervisning for barn med funksjonshemninger”. Her fikk Nguyen ikke bare kunnskap i tilrettelagt undervisning, men hun fikk også mestre det å få barn med funksjonsnedsettelse ut i lek, slik at de kan bli inkludert i sosiale aktiviteter.

Nguyen Huynh Nhu underviser ikke bare klassen sin, men hun har også møter med foreldrene som har barn med spesielle behov. Hun lærer dem hvordan de kan samhandle med barnet sitt, så barnet får oppleve mestringsfølelse, og ikke minst bli inkludert i samfunnet.

Dette er en motivasjon som hjelper meg å overvinne utfordringer i undervisningen.

Nguyen Huynh Nhu

Gi en gave