Landdirektør for Misjonsalliansen i Vietnam, Jan Schrøder, får utdelt blomster og plakett for jobben som er gjort i Tiền Giang over mange år.
Landdirektør for Misjonsalliansen i Vietnam, Jan Schrøder, får utdelt blomster og plakett for jobben som er gjort i Tiền Giang over mange år.

Utmerkelse til Misjonsalliansen i Vietnam

Gode partnerskap hjelper de vanskeligst stilte i Mekong.

Rapport fra Marita Strømsem, utsending i Vietnam.

Tiền Giang er en provins ikke langt fra Ho Chi Minh-byen i sørlige Vietnam. Dette er fruktbare jordbruksområder som nyttiggjør seg av den store Mekongelven og mange av de som bor her er bønder. Misjonsalliansens team i Vietnam har i over 20 år jobbet sammen med våre partnere for at de mest utsatte i Tiền Giang-provinsen i Mekong skal kunne komme seg ut av fattigdom.

Lokale kvinner har fått tilgang til lån gjennom mikrobanken vår. I senere tid har også bønder fått opplæring i mer produktivt jordbruk og hjelp til omstilling i møte med klimaendringer. Vi har jobbet tett med Women’s Union, en av våre partnere som spesielt støtter kvinner med arbeid og inntekt. Et arbeid som også har fått bred støtte fra lokale myndigheter. Selv med nedstengning og store utfordringer under pandemien, så har det gode samarbeidet ført til nye muligheter og gode løsninger for dem som trenger det mest.

I forbindelse med en markering av samarbeidet arrangerte den norsk-vietnamesiske vennskapsorganisasjonen og Tiền Giang Union of Friendship Organisations en konferanse der Misjonsalliansen fikk en utmerkelse for det arbeidet som er gjort gjennom årene for å hjelpe de vanskeligst stilte i provinsen.

Vi takker alle partnere som dette arbeidet mulig, både dem vi samarbeider med her i Vietnam og våre støttespillere i Norge. Sammen gjør vi en stor forskjell for mennesker i Mekong!

Gi en gave