Skjermbilde 2024 06 28 kl 10 48 00

Nådde 123.000 mennesker

Mery, Norot og May er alle blant de 123.000 som fikk direkte hjelp gjennom Misjonsalliansens arbeid i året som gikk. Indirekte berørte organisasjonens prosjekter mer enn fire ganger så mange.

I et karrig dalstrøk helt vest i Bolivia, er en liten gruppe kvinner samlet under bølgeblikktaket. De forteller dystre historier om det som var; om trøblete familieliv, om vold og mishandling.

-Det var mange misforståelser med ektemannen min og han var sint. Han straffet meg på ulike måter og slo meg flere ganger, sier Mery.

Det er fortatt vanskelig å snakke om.

Nå har Mery sammen med de andre kvinnene deltatt på kurs i regi av Misjonsalliansen, finansiert av organisasjonens støttespillere i Norge. Det har forandret alt.

– Misjonsalliansen var til stor hjelp, ikke bare for meg, men for mange kvinner. Vi lærte å forsvare oss fordi vi lærte om rettighetene våre. Jeg lærte om hvordan jeg skal oppføre meg mot vold, hvor jeg kan få hjelp og hvordan jeg kan hjelpe andre kvinner, sier Mery.

Å få hjelp til å håndtere en voldelig ektemann har betydd alt for Mery. Nå vil hun hjelpe andre som lider i vonde forhold.

Én av nesten 123.000 mennesker

Når Misjonsalliansen nå gjør opp status for arbeidet som ble utført i kalenderåret 2023, er Mery en del av statistikken. Hun er én av de 122.944 menneskene, som ble direkte berørt av Misjonsalliansens arbeid i året som gikk.

- Tallet viser hvor mange vi når ut til. Hver enkelt av de 123.000 har individuelle historier om hva dette har betydd i deres liv, og for deres familie og lokalsamfunn. Tallene sier noe om omfanget, og rapporteringen fra arbeidet gir mer detaljer om hvilke og hvor store endringer arbeidet skaper, sier generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun.

Hvem er de “nådde”?

-Hvis en person er “nådd direkte”, så er det én som har deltatt i en av våre aktiviteter, som har mottatt noe fra ett av prosjektene våre eller har fått tilgang til tjenester, enten gjennom ett av prosjektene eller via en partner som vi har samarbeidet med over tid, sier Eva Holhjem, som er rådgiver for monitorering, evaluering og læring i Misjonsalliansen.

Foruten disse nærmere 123.000 som er direkte berørt at arbeidet, finnes det over en halv million mennesker, 501. 855 for å være nøyaktig, som er indirekte berørt av Misjonsalliansens arbeid.

Eva Holhjem dykker i disse dager dypt ned i prosjektrapportene for å evaluere arbeidet som ble gjort i 2023.

Berører en halv million mennesker

Tallet på hvor mange som indirekte er berørt er et estimat, foklarer hun.

-Når vi sier at vi når noen indirekte, så er det i noen tilfeller familiemedlemmer av prosjektdeltakere eller mennesker i lokalsamfunnet rundt dem. Men det kan også være folk som har blitt eksponert for større kampanjer eller deltatt på eventer. Her må man gjøre estimater, basert på for eksempel folketall eller gjennomsnittlig antall medlemmer i en familie, sier Holhjem.

-Når vi bidrar til endinger i enkeltpersoners liv, får det store konsekvenser også for menneskene rundt. Gjennom våre prosjekter får folk kunnskap og kompetanse, mulighet for å skape seg en jobb og en inntekt, eller barna deres får en tryggere oppvekst. Dette har naturlige ringvirkninger som berører både mødre, fedre, søsken, besteforeldre, venner, ja, hele lokalsamfunn, sier Hegertun.

Generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun sier ringvirkningene av arbeidet er enorme. En halv million mennesker er berørt av Misjonsalliansens arbeid. - Det er to ganger Bergens befolkning, sier hun.

Ungdom til kamp for skogen

Langt fra Mery og Andesfjellene i Bolivia, dypt inne i Prey-Lang skogen i Kambodsja, står over 100 ungdommer i ring. De ber sammen. Deretter knytter de oransje stoff-biter rundt trestammene. Dette er nok en bønn: Om at trærne ikke skal hugges. Avskoging er et stort problem i Kambodsja og en trussel for mangfoldet av dyr, fugler og innsekter.

-Jobben min er å mobilisere ungdom og invitere dem til å være med og beskytte skogen. Sammen patruljerer vi i skogen og passer på at det ikke skjer ulovlig hogst, sier en av ungdommene, Narot.

Han og de andre ungdommene har deltatt på en leir i regi av Misjonsalliansen. Tre dager har de tilbrakt sammen i skogen for å få opplæring og undervisning, og styrke sin felles iver etter å beskytte naturen.

Det nytter å engasjere seg! Narot og de andre som deltar på undomsleiren vil kjempe mot den voldsomme avskogingen i landet.

Opplæring, undervisning og kurs.

-Vi tilbyr mye opplæring i de ulike prosjektene våre, sier Holhjem på spørsmål om hva Misjonsalliansen når ut med, fordi vi ser at når mennesker får kunnskap, gir dette mer kontroll over eget liv, og de blir bedre i stand til å identifisere og løse problemer.

-Det er veldig individuelt for hvert område, men i Liberia for eksempel, jobber vi med spare- og lånegrupper. Det handler om å organisere mennesker i grupper og gi dem opplæring og forståelse av hvordan sparing kan bidra til økonomisk handlefrihet. Vi legger også til rett for voksenopplæring gjennom skrive- og lesegrupper.

-I Kambodsja, Vietnam og Etiopia fokuserer vi på opplæring av bønder, altså hvordan drive jordbruk på en bedre, mer effektiv og klimavennlig måte. Vi legger også til rette for at barn og ungdom skal ha trygge møteplasser, drive med idrett og aktiviteter. I Brasil for eksempel, bidrar vi med støtte til barnehager og barneskoler i favelaene, sier hun.

Når kvinner og barn

Hohjelm har flere eksempler å vise til. I 2023 var Misjonsalliansen involvert i prosjekter i 11 land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. I Kina har vi, sammen med lokale partnere, gitt et bedre tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. På Filippinene har vi jobbet aktivt med å forebygge seksuelt misbruk av barn blant annet gjennom opplæring og terapi.

Gjennomgående i arbeidet, er en vektlegging av kvinner og barn. Av de 123.000 man nådde direkte i løpet av 2023, var 65.000 kvinner og 40.000 gutter og jenter under 18 år.

-Kvinner og barn har vært en viktig del av målgruppen vår, spesielt barn og unge, som vi når gjennom blant annet “Idrett Krysser Grenser”. Vi ønsker å nå de aller mest sårbare der vi jobber og i mange tilfeller er det kvinner, sier Holhjem.

May er en av mange som har fått et arbeid og en inntekt det siste året. Historien om henne berørte mange da den sto på trykk i Misjonsalliansens Magasin.

En geit forandret alt

En av disse kvinnene er vietnamesiske May. Hun bodde i et skur og sleit med å få endene til å møtes, inntil Misjonsalliansen gav henne en geit og opplæring i hvordan hun skulle ta vare på den.

– Jeg er veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått. Jeg føler meg bedre og har ikke noe å bekymre meg for lenger, sier May.

Vil nå enda flere

Nylig vedtok Misjonsalliansen en ny strategi for årene frem mot 2028. Hegertun har ambisjoner om å jobbe enda mer målrettet for å nå ut til flere og skape enda større effekt av arbeidet.

- Vi har nå pekt ut tre tydelige satsingsområder, som favner både økonomisk inkludering, beskyttelse av barn og unge, og styrking av lokalmiljøene. Vi skal motiveres av alt vi har gjort riktig i 2023, og lære av det som kan bli bedre. Og så skal vi selvfølgelig jobbe for å hjelpe så mange som mulig i tiden som kommer, sier hun.

Gi en gave